Botanikai Közlemények

 A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

Szerkesztőbizottság

Szerkesztő:
Kalapos Tibor (Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, 1117 Budapest Pázmány P. sétány 1/C.; kalapos@caesar.elte.hu)

Szerkesztőbizottság:
Barina Zoltán (Budapest)
Bódis Judit
(Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, 8360 Keszthely)
Csiszár Ágnes
(Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 9400 Sopron)
Csontos Péter
(Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, 1022 Budapest)
Láng Edit (Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet, 2163 Vácrátót),
Mészáros Ilona (DE TTK Növénytani Tanszék, 4032 Debrecen),
Surányi Dezső (Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet, 2700 Cegléd),
Szabó István (PE Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológia Tanszék, 8360 Keszthely),
Szőke Éva (Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet, 1085 Budapest).

Olvasószerkesztő:
Tamás Júlia (Magyar Természettudományi Múzeum Növénytár, 1089 Budapest)

Technikai szerkesztő:
Lőkös László (Magyar Természettudományi Múzeum Növénytár, 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.; lokos.laszlo@nhmus.hu)

 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum

Köszönet
lektorainknak