Botanikai Közlemények

 A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

MBT logo colorA Botanikai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának folyóirata.

Alapítva 1901-ben.

Web: http://www.botkozlem.elte.hu

ISSN 0006-8144 (Nyomtatott)
ISSN 2415-9662 (Online)

Felelős Kiadó:
© Magyar Biológiai Társaság
1088 Budapest, Baross u. 13.
Telefon: 06-1-225-3273
Email: mbt@mbt-biologia.hu
honlap: www.mbt-biologia.hu
Kiadásért felelős: Dr. Korsós Zoltán, a Magyar Biológiai Társaság elnökeMTA logo B&W

Szerkesztésért felelős: Kalapos Tibor szerkesztő
Szerkesztőség: ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék,
1117 Budapest, Pázmány P. stny 1/C
Tel: (36-1) 372-2500 / 1715 mellék, Fax: (36-1) 381-2188

A folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelenik meg.


A 2015. évi 102. kötettől kezdve a Botanikai Közleményeket az MTMT indexálja, az egyes közlemények az MTA REAL repozitóriumában, a teljes kötet (füzet) az MTA REAL-J repozitóriumában archiválásra kerülnek.

A 2015. évi 102. kötettől kezdve a Botanikai Közleményekben megjelenő cikkek  DOI azonosítóval rendelkeznek (DOI: 10.17716/BotKozlem)

Indexelés: MTMT, Matarka, OSZK EPA, Arcanum ADT,  Web of Science (1976-1984), Biodiversity Heritage Library, SciLit (2015-től), EBSCO Academic Search Premier, Scopus (2016-tól:)

A honlapot a folyórat szerkesztősége tartja fenn, gondozza: Kalapos Tibor (kalaposti@gmail.com)


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum 

Köszönet
lektorainknak